Grote piano

CONCERTEN

Het ZNK heeft de repetities en concerten i.v.m. de huidige COVID-19 situatie tijdelijk stop gezet. Zodra er meer bekend is over komende concerten, zal daarover via deze site worden gecommuniceerd. Het geplande jubileumconcert, Solomon van Handel, is onder voorbehoud doorgeschoven naar 2023.
Wanneer
28 nov. 00:00
Waar
-